Emmerson Commercial firma doradcza obsługująca rynek nieruchomości komercyjnych.Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie, zasobną ofertę zarówno terenów inwestycyjnych i nieruchomości komercyjnych na sprzedaż jak i wynajem.

Specjalizujemy się w powierzchniach biurowych, handlowo-usługowych oraz magazynowych na terenie całego kraju, posiadamy oddziały między innymi w Warszawie (centrala ), Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku.

Zapewniamy kompleksową obsługę firmom z sektora MŚP jak i międzynarodowym korporacjom.

Jesteśmy zrzeszeni w licznych organizacjach branżowych krajowych i międzynarodowych potwierdzających wysoka jakość świadczonych przez nas usług.


Stowarzyszenie jest organizacją społeczno-zawodową, zrzeszającą osoby wykonujące działalność zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Stowarzyszenie działa od maja 1994 roku i obecnie ma blisko 600 Członków Zwyczajnych.

 


jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających osobowość prawną. Została utworzona w styczniu 1995 roku przez sześć regionalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami i do lutego 1997r. działała pod nazwą Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. W chwili obecnej PFRN działa na rzecz i w interesie 24 regionalnych stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości, zrzeszających prawie 3500 osób.
Federacja w pełni uznaje szeroką niezależność stowarzyszeń, jednocześnie oferując możliwości podejmowania działań wspólnych, a także wyrażania opinii na tematy wykraczające poza obszar jednego regionu. Federacja dąży do odgrywania znaczącej roli w ekonomicznym rozwoju kraju poprzez jasne sformułowanie zasad działalności profesji, jak również poprzez uczestnictwo w procesie ustawodawczym, sprzyjającym rozwojowi polskiego rynku nieruchomości i umacniającym prawo własności. Celem działania Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości jest zapewnienie prawidłowego rozwoju polskiego rynku nieruchomości poprzez dostarczanie usług na najwyższym poziome, stworzenie systemów informacyjnych dla potrzeb społeczeństwa i rządu oraz jednoczenie wszystkich profesjonalistów rynku nieruchomości.

Nasz zespół składa się z ekspertów z bogatym doświadczeniem zarówno na rynku nieruchomości jak i po stronie klienta.

Marcin Bedla
Dyrektor Operacyjny

 zajdel

Łukasz Zajdel
Specjalista ds. nieruchomości komercyjnych

plucinski

Rafał Pluciński
Specjalista ds. nieruchomości komercyjnych

Andrzej Wald
Specjalista ds. nieruchomości komercyjnych

filipowicz

Jerzy Filipowicz
Doradca ds. kluczowych klientów
Pośrednik – licencja nr 13206